خانه > فیلم و عکس

فیلم و عکس

قهرمانان میدان توزیع، قدردانتان هستیم

 

حال و روز فروشگاه ها در روزهای شیوع ویروس کرونا

 

مقابله با کرونا در افق کوروش

 

انبارهای افق کوروش ضدعفونی می شود

 

fran.mp4