جمع مهربانی

طرح کوپن افق کوروش (با عنوان "جمع مهربانی") از شنبه مورخ 10 شهریورماه 1397 عرضه می گردد.

 

 

 

 

 از 10 تا 20 شهریورماه بر اساس طبقه بندی ذکر شده در زیر، بر روی فاکتورهای بالای 50 هزار تومان که صرفا از طریق کارت بانکی پرداخت می شوند، کوپن صادر خواهد شد؛

همچنین می توانید در دوره 14 تا 24 مهرماه از کوپن معین شده توسط همان کارتی که خرید را انجام داده اید، استفاده نمایید.

 

 

 

 

در این طرح، امتیاز ویژه برای اعضای باشگاه مشتریان افق کوروش لحاظ شده است. مشتریان عضو باشگاه مشتریان افق کوروش در زمان خرج کوپن از 50 درصد مبلغ هدیه بیشتر* برخوردار خواهند شد.

نکته مهم : یک پیام در انتهای فاکتور صادر می شود که حاوی شماره کارت بانکی خریدار می باشد. خرج کوپن بایستی از طریق همان کارتی انجام گیرد که برای آن کوپن صادر شده است.

 

*اگر اعضای باشگاه بیش از یک کوپن داشته باشد، هدیه 50 درصد صرفاً برای کوپن اول اعمال خواهد شد

 

 

راه های عضویت در باشگاه مشتریان افق کوروش از طریق نصب اپلیکیشن

      

 

زمان شرکت در جشنواره به پایان رسیده است