فرصت های شغلی
مشاغل حوزه انبار و پخش

مشاغل حوزه انبار و پخش

در حال حاضر بیش از 700 نفر در مجموعه انبارهای افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار می باشند. مشاغل فعال در انبار در دو لایه سرپرستی و عملیاتی قابل تقسیم است. لایه سرپرستی وظیفه برنامه ریزی، مدیریت و کنترل ورود، نگهداشت و خروج کالاها را بر عهده دارد. در این لایه دانش آموختگان رشته های صنایع، مدیریت و حسابداری نقش عمده ای بازی می کنند.

لایه عملیاتی امور مربوط به تخلیه، انتقال و بارگیری و همچنین حمل بار تا فروشگاه را انجام می دهد. کارگران انبار، رانندگان لیفتراک، رانندگان کامیونت و مسئولین جورچینی کالا از جمله همکاران ما در این لایه می باشند. شرایط احراز شاغلین این لایه، داشتن حداقل مدرک دیپلم، داشتن گواهینامه رانندگی مرتبط و برخورداری از توان و سلامت جسمی مناسب، می باشد. همچنین داشتن روحیه کار تیمی، نظم و انضباط و توانایی کار در شیفت های گردشی از دیگر نیازمندی های این مشاغل است.

مشاهده فرصت های شغلی در اینستاگرام