فرصت های شغلی
مشاغل حوزه ستاد

مشاغل حوزه ستاد

در حال حاضر بیش از 400 نفر در 19 مرکز ستادی افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار می باشند. کارشناسان ستادی افق کوروش در حوزه های برنامه ریزی و بهبود روشها، مالی، بازرگانی، منابع انسانی، بازرسی و کنترل کیفیت، بازاریابی، فناوری اطلاعات، لجستیک و انبار، تجهیز و توسعه، حقوقی و روابط عمومی مشغول به ارایه خدمت می باشند.

شرایط احراز شغل در سطوح مختلف سازمانی متفاوت می باشد اما به طور کلی حداقل تحصیلات لازم برای ورود به مشاغل ستادی افق کوروش، مدرک تحصیلی کارشناسی می باشد. تجربه کاری داوطلبان نیز با توجه به نوع شغل متفاوت می باشد. بخش اعظم تیم ستادی ما را دانش آموختگان رشته های صنایع، فناوری اطلاعات، مدیریت (انواع گرایش ها) و حسابداری تشکیل می دهند.

اگر علاوه بر صلاحیت های فنی لازم، فردی منعطف، خلاق و تحلیل گر هستید، از شما در تیم خود استقبال می کنیم. در ستادهای افق کوروش بخشی از حقوق همکاران به صورت ثابت و بخشی به صورت متغییر و بر اساس عملکرد افراد و در قالب پاداش بهره وری پرداخت می شود. همه همکاران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان بوده و از مزایای رفاهی سازمان برخوردار خواهند شد.

مشاهده فرصت های شغلی در اینستاگرام