بیمه تکمیلی بیمه تامین اجتماعی
حقوق مناسب
سنوات و عیدی
سایر مزایای رفاهی
شرایط همکاری:
آقا
سن: زیر 45 سال
داشتن موتور یا خودرو
داشتن گواهینامه موتور یا خودرو
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
روابط عمومی خوب
ثبت نام اولیه