کارمند فروشگاه

کارمند فروشگاه

در حال حاضر بیش از نه هزار نفر در فروشگاه های افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار هستند. اگر دوست دارید به این خانواده بپیوندید، مطالب زیر را مطالعه و پرسشنامه استخدامی را تکمیل کنید.

اگر از کمک و خدمت رسانی به دیگران لذت برده و اهل مشارکت و کارتیمی هستید، این شغل را به شما پیشنهاد می کنیم.  

با توجه به ساعات کاری فروشگاه ها، لازم است از آمادگی کار شیفتی در دو نوبت صبح و عصر و کار در برخی روزهای جمعه و روزهای تعطیل برخوردار باشید. ناگفته نماند که برای افرادی که روز تعطیل و یا جمعه به کار می پردازند، یک روز دیگر هفته به عنوان تعطیل هفتگی تعیین می شود. همچنین با توجه به ماهیت کار فروشگاه، برخورداری از سلامت و توان جسمی نیز از الزامات این شغل است.

از مزایای این شغل می توان به حقوق بیشتر از حداقل حقوق وزارت کار، پاداش بهره وری، بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان اشاره کرد. همچنین برای افراد شایسته و توانمند فرصت حضور در برنامه های آموزشی استاندارد و فرصت رشد و ارتقاء به سطح سرپرست فروشگاه، فراهم است.