در حال حاضر بیش از 400 نفر در 19 مرکز ستادی افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار می باشند. کارشناسان ستادی افق کوروش در حوزه های برنامه ریزی و بهبود روشها، مالی، بازرگانی، منابع انسانی، بازرسی و کنترل کیفیت، بازاریابی، فناوری اطلاعات، لجستیک و انبار، تجهیز و توسعه، حقوقی و روابط عمومی مشغول به ارایه خدمت می باشند. 
شرایط احراز شغل در سطوح مختلف سازمانی متفاوت می باشد اما به طور کلی حداقل تحصیلات لازم برای ورود به مشاغل ستادی افق کوروش، مدرک تحصیلی کارشناسی می باشد. تجربه کاری داوطلبان نیز با توجه به نوع شغل متفاوت می باشد. بخش اعظم تیم ستادی ما را دانش آموختگان رشته های صنایع، فناوری اطلاعات، مدیریت (انواع گرایش ها) و حسابداری تشکیل می دهند. 
اگر علاوه بر صلاحیت های فنی لازم، فردی منعطف، خلاق و تحلیل گر هستید، از شما در تیم خود استقبال می کنیم. در ستادهای افق کوروش بخشی از حقوق همکاران به صورت ثابت و بخشی به صورت متغییر و بر اساس عملکرد افراد و در قالب پاداش بهره وری پرداخت می شود. همه همکاران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان بوده و از مزایای رفاهی سازمان برخوردار خواهند شد. 

در حال حاضر بیش از 5000 نفر در فروشگاه های افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار می باشند. ما برای شغل های حوزه فروشگاهی به دنبال افرادی هستیم که دارای روحیه ارایه خدمت بوده و از کمک به مشتریان لذت ببرند. افرادی منعطف، اهل مشارکت و کارتیمی و متعهد به رعایت استانداردهای عملیاتی سازمان. با توجه به ساعات کاری فروشگاه ها، افراد داوطلب باید از آمادگی کار شیفتی در دو نوبت صبح و عصر برخوردار باشند، همچنین لازم است افراد در برخی روزهای جمعه و تعطیل به کار بپردازند، البته در چنین حالتی یک روز دیگر هفته به عنوان تعطیل هفتگی تعیین می شود. با توجه به ماهیت کار فروشگاه، برخورداری از سلامت و توان جسمی نیز از الزامات این مشاغل است. 
از مزایای مشاغل این حوزه می توان به حقوق مکفی، پاداش بهره وری، برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان و فرصت حضور در برنامه های آموزشی استاندارد و فرصت رشد و ارتقاء اشاره نمود. مشاغل این حوزه عبارتند از:
کارمند فروشگاه
شرایط احراز: حداقل تحصیلات: دیپلم، عدم اشتغال به تحصیل، سن: حداقل 20 و حداکثر 33 سال، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، توانایی کار با کامپیوتر
شرح وظایف: تحویل بار، چیدمان کالا در قفسه ها، راهنمایی و کمک به مشتریان، صندوق داری، نظافت و آراستگی فروشگاه و انجام سایر امور اجرایی فروشگاه
جانشین سرپرست فروشگاه
شرایط احراز: حداقل تحصیلات: دیپلم (تحصیلات دانشگاهی مزیت محسوب می شود)، برخورداری از حداقل 6 ماه سابقه همکاری در افق کوروش به عنوان کارمند فروشگاه، توانایی برنامه ریزی عملیات روزانه فروشگاه و مدیریت و سرپرستی تیم فروش
شرح وظایف: ثبت اسناد تحویل بار، رسیدگی به امور مشتریان، انجام امور مالی و سیستمی فروشگاه، آموزش و ارزیابی کارمندان فروشگاه و نظارت و کنترل بر تمامی عملیات روزانه فروشگاه
سرپرست فروشگاه
شرایط احراز: حداقل تحصیلات: دیپلم (تحصیلات دانشگاهی مزیت محسوب می شود)، برخورداری از حداقل 6 ماه سابقه همکاری در افق کوروش به عنوان جانشین سرپرست فروشگاه، توانایی برنامه ریزی عملیات روزانه فروشگاه و مدیریت و سرپرستی تیم فروش
شرح وظایف: برنامه ریزی شیفت های کاری و عملیات روزانه فروشگاه، ثبت اسناد تحویل بار، رسیدگی به امور مشتریان، انجام امور مالی و سیستمی فروشگاه، آموزش و ارزیابی کارمندان فروشگاه و نظارت و کنترل بر تمامی عملیات روزانه فروشگاه

در حال حاضر بیش از 700 نفر در مجموعه انبارهای افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار می باشند. مشاغل فعال در انبار در دو لایه سرپرستی و عملیاتی قابل تقسیم است. لایه سرپرستی وظیفه برنامه ریزی، مدیریت و کنترل ورود، نگهداشت و خروج کالاها را بر عهده دارد. در این لایه دانش آموختگان رشته های صنایع، مدیریت و حسابداری نقش عمده ای بازی می کنند. 
لایه عملیاتی امور مربوط به تخلیه، انتقال و بارگیری و همچنین حمل بار تا فروشگاه را انجام می دهد. کارگران انبار، رانندگان لیفتراک، رانندگان کامیونت و مسئولین جورچینی کالا از جمله همکاران ما در این لایه می باشند. شرایط احراز شاغلین این لایه، داشتن حداقل مدرک دیپلم، داشتن گواهینامه رانندگی مرتبط و برخورداری از توان و سلامت جسمی مناسب، می باشد. همچنین داشتن روحیه کار تیمی، نظم و انضباط و توانایی کار در شیفت های گردشی از دیگر نیازمندی های این مشاغل است.