خانه > امور سهامداران

امور سهامداران

اطلاعیه ی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

بدین وسیله به اطلاع سهام داران محترم شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها می رساند 

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه ی صاحبان سهام کشور، راس ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 98/03/28 در محل تهران، بلوار غربی استادیوم آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد

fran.mp4