20+ میلیون مشتری
700+ هزار فاکتور در روز
460+ شهر و تمامی استان ها
3100+ فروشگاه
ورود به پنل تامین کنندگان
افق کوروش با هدف عرضه محصولات مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب تاسیس شده است
مدل جهانی فروشگاه‌های همواره تخفیف‌ با تامین کالا در حجم بزرگتر، امکان ارایه تخفیف بیشتر را فراهم می‌کند. همه‌ی کالاها در افق‌کوروش با تخفیفات همیشگی و زیر قیمت مصرف‌کننده عرضه می‌شوند
هر کالا برای عرضه در فروشگاه‌ها علاوه بر داشتن مجوزها و استانداردهای لازم، باید از مرحله آزمایش‌های کنترل کیفی اختصاصی افق کوروش نیز با موفقیت عبور کند.
بعد از اخذ مجوز عرضه، همه کالاها در هر بار ورود به انبار، از منظر کیفیت با اتکا به روش‌های آماری، کنترل می‌شوند و اطمینان مجدد حاصل می‌کنیم
افق کوروش روزانه ۳ هزار تن کالا را به طور مستقیم در 30 انبار با صد و پنجاه هزار متر مربع، دریافت و همین میزان کالا را نیز با ۶۰۰ ماشین به مقصد فروشگاه‌ها در همسایگی شما حمل می‌کند.
برند های تامین کننده