جشنواره ها

برندگان 5 ستاره در افق (ویژه اعضای باشگاه مشتریان)
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 4865 نفر
تعداد برندگان: 15 نفر
برندگان
شماره موبایل عنوان جایزه استان شهر
نمایش تمام برندگان

برندگان 5 ستاره در افق (ویژه اعضای باشگاه مشتریان)

نحوه امتیازدهی به مشتریان 

  •         ثبت کد معرف در منوی اپلیکیشن باشگاه مشتریان افق کوروش  5 امتیاز

  •        معرفی اپلیکیشن باشگاه مشتریان افق کوروش  به هر دوست 1 امتیاز

 

جوایز جشنواره مشتریان

  •    5 جایزه 2 میلیون تومانی برای مشتریان 5 امتیازی: ثبت کد در اپ

  •     5 جایزه 3 میلیون تومانی برای مشتریان 10 تا 15 امتیازی: ثبت کد در اپ+ معرفی حداقل 5 دوست

  •     5 جایزه 5 میلیون تومانی برای مشتریان 15 امتیازی و بالاتر: ثبت کد در اپ+ معرفی حداقل 10 دوست

 

 

 

 

برندگان جشنواره 

 

زمان شرکت در جشنواره به پایان رسیده است